Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno

April 23 2018

jestnamdzisiajsmutno
5049 eb0b 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
jestnamdzisiajsmutno
3288 6e87
Reposted fromkarahippie karahippie viazwariowalam zwariowalam
jestnamdzisiajsmutno
8605 5eb4
Reposted fromtotal1ty total1ty viazwariowalam zwariowalam
jestnamdzisiajsmutno
Reposted fromgruetze gruetze viazwariowalam zwariowalam

April 22 2018

jestnamdzisiajsmutno
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagogullo77 gogullo77
jestnamdzisiajsmutno
Zawsze wiedziałem, że trzeba być krok od samego siebie. Ale teraz jestem, stoję tysiąc, a może parę tysięcy kroków od samego siebie. Patrzę z dystansu. Z rosnącego dystansu. Dar dystansu, a może przekleństwo dystansu. Dziwi mnie, kurwa, wszystko.
— Jerzy Pilch “Marsz Polonia”
8437 cba8 500

Czasami jest coś łatwiej napisać niż powiedzieć

Mosty Warszawskie. Wrocław, 2017. 

3986 7a2d
jestnamdzisiajsmutno
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.

— A. Poniedzielski.
jestnamdzisiajsmutno
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viagdziejestola gdziejestola
jestnamdzisiajsmutno
1519 213f 500
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viagdziejestola gdziejestola
jestnamdzisiajsmutno
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viagdziejestola gdziejestola

March 17 2018

7961 5657
jestnamdzisiajsmutno
1672 f2bb
Reposted fromfriends friends viagdziejestola gdziejestola
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno

Krótka notatka z dnia codziennego

mam tak długie ramiona
że mogę całą siebie
przytulić
i tak długie nogi
że mogę przejść sama
przez całe życie

tylko serce mam tak małe
że siebie kochać
nie potrafię

— Zuzanna Dutkiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl