Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

jestnamdzisiajsmutno
Zamiast mówić: "Co ja takiego zrobiłem", spróbuj powiedzieć: "Następnym razem zrobię to inaczej".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri
jestnamdzisiajsmutno

February 10 2019

jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
5326 f641 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialenifca lenifca
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
Najbardziej przerażającą rzeczą w budzeniu się o 4 rano jest świadomość, że niektórzy wstają o tej porze pobiegać
— internet 2018
jestnamdzisiajsmutno
3741 eaa8 500
Reposted fromfungi fungi viagogullo77 gogullo77
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
3903 fb79
jestnamdzisiajsmutno
7396 b569 500
How I met Your mother
jestnamdzisiajsmutno
0610 5b06 500

February 07 2019

jestnamdzisiajsmutno
“ ...to po co całowałeś
mnie wtedy tak? ”
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon

February 04 2019

jestnamdzisiajsmutno
życzysz mi najtrudniejszych rzeczy, jakie spotkały Cię w życiu.
to przykre. 
— xxx
jestnamdzisiajsmutno
nie mów mi jak powinnam się zachować, co powinnam czuć.
mam prawo do autentyczności.
— xxx
Reposted bypikkumyy pikkumyy
8450 7d6b 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viaPoranny Poranny
jestnamdzisiajsmutno
Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.
— Marek Hłasko "Najświętsze słowa naszego życia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamhsa mhsa
jestnamdzisiajsmutno
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viagogullo77 gogullo77
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl