Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

jestnamdzisiajsmutno
Twierdzisz, że z Twojej strony to było uczucie, ale się wypaliło... 
Dlaczego więc nie możesz pogodzić się z tym, że nie potrzebowałam dużo czasu żeby to przecierpieć i że ruszam dalej?
— paradoksyyy
Reposted bymiscauliflower miscauliflower
jestnamdzisiajsmutno
6026 c33f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
jestnamdzisiajsmutno
6051 01e5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
jestnamdzisiajsmutno
6088 96f6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
jestnamdzisiajsmutno
6135 ce10 500
Reposted fromhagis hagis

June 13 2018

jestnamdzisiajsmutno
najsmutniej, kiedy obu osobom zależy, ale spotykają się w nieodpowiednim czasie.
jestnamdzisiajsmutno
2706 b146 500
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt viapersona-non-grata persona-non-grata
jestnamdzisiajsmutno
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viabukazla bukazla
jestnamdzisiajsmutno
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabukazla bukazla
jestnamdzisiajsmutno
3319 2cd5 500
jestnamdzisiajsmutno
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheartbreak heartbreak
jestnamdzisiajsmutno
Przestań się obrażać. Przestań myśleć, że jesteś nie kompletna. Skończ oddawać cząstki siebie komuś, kto nie jest tego wart. Przestań gonić wiatr. 
Żyj dla siebie.
— "Ten właściwy."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaheartbreak heartbreak
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaheartbreak heartbreak
jestnamdzisiajsmutno

June 11 2018

jestnamdzisiajsmutno
0039 cb08
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viamruugaa mruugaa
jestnamdzisiajsmutno
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viamruugaa mruugaa

June 10 2018

jestnamdzisiajsmutno
5255 2b3d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl