Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

jestnamdzisiajsmutno
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass via12czerwca 12czerwca
jestnamdzisiajsmutno
8668 c09e 500
Reposted fromerq erq viajustmine justmine
jestnamdzisiajsmutno
8511 abd5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
jestnamdzisiajsmutno
9734 fd43 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
jestnamdzisiajsmutno
5606 edfe
Reposted fromEtnigos Etnigos viakateistrue kateistrue
jestnamdzisiajsmutno
Kiedy kobieta z plemienia Ubuntu dowiaduje się, że jest w ciąży, idzie do lasu wraz z innymi kobietami, aby tam wspólnie modlić się i medytować do czasu, aż odkryją "Pieśń Dziecka". Wiedzą, że każda dusza ma swoją własną wibrację, która wyraża swoją wyjątkowość i cel. Kobiety odnajdują tę pieśń i śpiewają ją.
Potem wracają do swego plemienia i uczą ją innych.

Kiedy rodzi się dziecko, cała społeczność znów zbiera się razem i śpiewa ową pieśń. Kiedy dziecko rozpoczyna naukę, wioska znów się jednoczy i śpiewa jego pieśń. Gdy dziecko staje się dorosłym, wszyscy znów wspólnie się spotykają i ją śpiewają. W dniu zawarcia małżeństwa, młody człowiek ponownie słyszy swoją pieśń. A gdy nadchodzi dzień jego odejścia z tego świata, rodzina i przyjaciele zbierają się przy nim - jak w dniu jego urodzin - i śpiewają jego pieśń, towarzysząc mu w ostatniej podróży.

W tym afrykańskim plemieniu jest jeszcze inna okazja, kiedy śpiewa się ową pieśń: jeśli jakaś osoba popełniła przestępstwo lub naruszyła społeczną normę, zabierana jest na środek wioski, a cała wioska tworzy wokół niej okrąg i... śpiewa jej pieśń. Plemię wie, że korygując czyjeś antyspołeczne zachowanie nie powinno się karać, lecz okazać miłość i przypomnieć o prawdziwej tożsamości tej osoby.

Kiedy odkryjesz swoją własną pieśń, ustanie w Tobie chęć krzywdzenia kogokolwiek. Twoi przyjaciele znają "Twoją Pieśń" i śpiewają Ci ją, kiedy Ty o niej zapominasz. Ci, którzy Cię kochają, nie dadzą się zwieść ani błędom, które popełniłeś, ani ciemną stroną swojego ja, którą pokazujesz innym. Pamiętają o Twoim pięknie, kiedy Ty czujesz się brzydkim, o tym, że tworzysz całość, kiedy jesteś w rozsypce, o Twojej niewinności, kiedy czujesz się winnym, oraz o celu Twojego życia, gdy czujesz się zagubionym.
— Tolba Phanem, afrykański poeta
Reposted fromeldrianne eldrianne vianiskowo niskowo
jestnamdzisiajsmutno
Żeby współczuć , trzeba być samemu słabym i znać cierpienie; trzeba upaść, przewrócić się, trzeba umieć płakać.
— O. Tokarczuk
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vianiskowo niskowo
jestnamdzisiajsmutno
6765 2a14 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo

December 09 2019

jestnamdzisiajsmutno
chyba gdzieś tam tęskniłam za tym, żeby móc komuś okazywać swoją czułość, mieć o kogo się troszczyć. 
mieć dla kogo piec i gotować, robić niespodzianki. 
móc się dla kogoś starać. 
mieć kogoś, przy kim czuję się bezpiecznie. 
w kogo mogę zasnąć wtulona. i czuć, że to takie naturalne.
pożądanie też jest fajne. 
ale taka bliskość, troska, czułość są nieporównywalnie lepsze.
— xxx
Reposted byrhubarbrrpollywoodheavencanwaitKrowiPlacekjustmineMisqamiscauliflowerkudifouaurinko12czerwcakateistrueniebieskieoczyover-landswidronfrytkatosiazyta
jestnamdzisiajsmutno
Do tego właśnie służy mi czułość – czułość jest bowiem sztuką uosabiania, współodczuwania, a więc nieustannego odnajdowania podobieństw.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromWlodara Wlodara viaEtien Etien

December 08 2019

jestnamdzisiajsmutno

Jeszcze nie wiem, czy etap w którym jestem w życiu jest tym odpowiednim, czy to, co teraz robię to właściwy wybór.

Ale wiem, że się nie zawraca. Życie mnie tego nauczyło, że choćby nie wiem co, nie zawraca się. Nie ma dokąd, miejsce do którego się wraca nigdy nie jest już tym samym miejscem, z którego się odchodziło.

Niczego nie można być pewnym, ale po raz pierwszy w życiu czuję spokój na to, co będzie. Pierwszy raz się nie martwię.

I nie mogę się przyzwyczaić, że jest tak dobrze.

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialenifca lenifca
1372 8e1a
Reposted fromAmericanlover Americanlover via12czerwca 12czerwca
jestnamdzisiajsmutno
6725 794d 500
Reposted frommangoe mangoe viaajema ajema
jestnamdzisiajsmutno
1765 262d
Reposted fromyikes yikes viaajema ajema
jestnamdzisiajsmutno
7740 be9d 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
Kiedy po raz pierwszy ktoś zacznie rozdeptywać ci palce, myślisz, że to nieprawda, a potem przychodzi zdziwienie, że człowiek może coś takiego zrobić z drugim człowiekiem. Ale nie bardzo masz czas to przemyśleć, bo właśnie oddają ci mocz na twarz i ty znowu myślisz, że to nieprawda, że bo przecież ten człowiek rozkraczony nad tobą ma takie samo serce, nerki i ten sam wstyd.
— Marek Hłasko - Sowa, córka piekarza
Reposted fromjalu jalu viapl pl

December 07 2019

jestnamdzisiajsmutno
9435 044f 500
Reposted fromniemamzdrowia niemamzdrowia viaPoranny Poranny
jestnamdzisiajsmutno
8611 2957 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
jestnamdzisiajsmutno
3800 bc4f
Reposted fromnajlepsza najlepsza vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl