Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

jestnamdzisiajsmutno
Poprzez stosowanie zasad savoir-vivre’u w życiu codziennym możemy wpływać na nasze otoczenie i, choćby na małą skalę, być inspirującym przykładem dla innych. Niewykluczone, że gdy machniecie kierowcy ręką w podziękowaniu za miły gest, następnym razem będzie on bardziej skłonny wpuścić innych na swój pas ruchu. Nigdy nie wiadomo, co może wyniknąć z niewinnego skinięcia dłonią.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
jestnamdzisiajsmutno
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać.
jestnamdzisiajsmutnojestnamdzisiajsmutno
7317 5daa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszerszer szerszer
jestnamdzisiajsmutno
1076 911f 500
Reposted fromoll oll viaszerszer szerszer
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
3557 35d3 500
jestnamdzisiajsmutno
Nie ma "nie nadaję się". Jesteś swoim największym przeciwnikiem. Uwierz w siebie. Nie przestawaj. Poradzisz sobie. Żaden cios cię w życiu nie powali.
— Przyjaciółki
jestnamdzisiajsmutno
traktujesz ich jakby
mieli takie serce jak ty
ale nie każdy potrafi być tak
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę
widzisz jacy
mogliby być
dajesz i dajesz aż
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę

mleko i miód

(via

deficytuczuc

)

jestnamdzisiajsmutno
9883 f6bf 500
jestnamdzisiajsmutno
Reposted fromFlau Flau viabukazla bukazla
jestnamdzisiajsmutno

October 14 2018

Boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom (via pamietniik-ksiezniczki)
Reposted fromsoplica soplica viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viamadadream madadream
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
3637 dc9a 500
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viaPoranny Poranny
jestnamdzisiajsmutno
9447 901b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
jestnamdzisiajsmutno
0609 c67d 500
Reposted fromTamahl Tamahl viagogullo77 gogullo77
jestnamdzisiajsmutno
1080 f5e4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl