Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

jestnamdzisiajsmutno
co się z tobą dzieje, oleczko?
bardzo się o ciebie martwię. 
— xxx
jestnamdzisiajsmutno
Reposted frommessedup messedup viaLolaLolaLola LolaLolaLola
jestnamdzisiajsmutno
9771 4c8b 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
3160 dba0 500
Reposted fromvongoogen vongoogen viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
2958 ca23 500
Reposted fromgubert gubert viaLolaLolaLola LolaLolaLola
jestnamdzisiajsmutno
9449 ce6f 500
Reposted fromzie zie viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
9367 50fe 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viaLolaLolaLola LolaLolaLola
jestnamdzisiajsmutno
każdy jest jakoś skaleczony.
— m. hłasko

August 18 2019

jestnamdzisiajsmutno
2753 cfa2 500
Reposted fromszerszer szerszer viagdziejestola gdziejestola
jestnamdzisiajsmutno
5948 f8b3 500
Reposted fromthetemple thetemple viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
4792 21d5 500
Reposted fromfungi fungi viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
1329 5f99 500
Reposted frompapaj papaj viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
Czasem sama  nie wiem o co mi chodzi i czego tak właściwie chcę. W pewnych momentach zaglądam do czeluści samej siebie, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie - bez skutku. Może to jeszcze nie czas i nie miejsce dla mnie. Liczę na to, że kiedyś to odkryje. Znajdę spokój, którego tak szukam. Znajdę miłość, której tak mi brakuje 
Reposted frommononok mononok viaheavencanwait heavencanwait
jestnamdzisiajsmutno
2634 4128 500
Reposted fromratek ratek viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
2991 8430 500
jestnamdzisiajsmutno
2643 5d2b 500
jestnamdzisiajsmutno
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
jestnamdzisiajsmutno
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl