Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

jestnamdzisiajsmutno
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viapersona-non-grata persona-non-grata
9809 6ab3
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viavigil vigil

August 14 2017

jestnamdzisiajsmutno
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
9328 e502

Sneezing

August 13 2017

jestnamdzisiajsmutno
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viapersona-non-grata persona-non-grata
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta

August 11 2017

jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
Reposted fromFlau Flau viamadadream madadream
jestnamdzisiajsmutno
Musisz zrozumieć, którym końcem igły chcesz być. Tym przywiązanym do nici czy tym, który przebija tkaninę.
— Sue Monk Kidd – Czarne skrzydła
jestnamdzisiajsmutno
Przyciągnął mnie do siebie i pocałował. Mniej więcej trzy minuty później, nie mogąc kompletnie złapać tchu, stałam oparta plecami o mur i starałam się utrzymać prosto na nogach. - Gwendolyn, oddychaj normalnie, wdech i wydech -powiedział rozbawiony Gideon. Dałam mu kuksańca w pierś. - Przestań. To nie do zniesienia, jaki jesteś zarozumiały. - Przepraszam. Ale to takie... oszałamiające uczucie, wiedzieć, że z mojego powodu zapominasz o oddychaniu.
— Kerstin Gier
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
jestnamdzisiajsmutno
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
jestnamdzisiajsmutno
1386 8442 500
Reposted fromxempx xempx viagdziejestola gdziejestola
jestnamdzisiajsmutno
0735 106f 500
bo to Polska właśnie xDDDD
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viapl pl
jestnamdzisiajsmutno
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
jestnamdzisiajsmutno

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
jestnamdzisiajsmutno
7549 8a03 500
always
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl