Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2019

jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno

Stanley Kubrick

Reposted fromnikotyna nikotyna viabukazla bukazla
jestnamdzisiajsmutno
2753 cfa2 500
Reposted fromszerszer szerszer vialenifca lenifca
jestnamdzisiajsmutno
8599 fa4d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialenifca lenifca
jestnamdzisiajsmutno
- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand - "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialenifca lenifca
jestnamdzisiajsmutno
8324 5bf1
Reposted fromzie zie vialenifca lenifca
jestnamdzisiajsmutno
6507 04f9 500
jestnamdzisiajsmutno
8950 f5f7 500
Reposted fromsoftboi softboi vialenifca lenifca
jestnamdzisiajsmutno
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
5324 564e
jestnamdzisiajsmutno
2007 0247 500
jestnamdzisiajsmutno
2859 ad78 500

March 24 2019

jestnamdzisiajsmutno
4840 5e52
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabukazla bukazla
jestnamdzisiajsmutno
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viabukazla bukazla
jestnamdzisiajsmutno
4636 375a 500
Reposted fromMagoryan Magoryan vialenifca lenifca
jestnamdzisiajsmutno
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn vialenifca lenifca
jestnamdzisiajsmutno

Świat ten patrzył na Paszczaka z żałością i oczekiwaniem, a Paszczak odpowiadał mu spojrzeniem pełnym paniki.

— Tove Jansson "Muminki. Księga druga"
Reposted fromrichardth richardth vialenifca lenifca
jestnamdzisiajsmutno
6127 1d00
Reposted fromsiara siara vialenifca lenifca
jestnamdzisiajsmutno
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic vialenifca lenifca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl