Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

jestnamdzisiajsmutno
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabukazla bukazla
jestnamdzisiajsmutno
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viabukazla bukazla

November 08 2018

jestnamdzisiajsmutno
1533 eb8f 500
Reposted fromlouve louve viashitsuri shitsuri
jestnamdzisiajsmutno
7268 34bc 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viashitsuri shitsuri
jestnamdzisiajsmutno
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
jestnamdzisiajsmutno
Jaki mężczyzna mi się podoba? Taki, który ma dużo czasu dla kobiety. Niech on będzie biedny, paskudny, ale żeby miał dużo czasu dla kobiety. Żeby z nią gadać, żeby z nią spać, żeby się przytulić - bo czułość jest najważniejsza.
— Agnieszka Osiecka
jestnamdzisiajsmutno
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted frompasazerka pasazerka viashitsuri shitsuri
jestnamdzisiajsmutno
Weź mnie
Wybierz mnie
Kochaj mnie!
— Grey's Anatomy
Reposted fromSabela Sabela viashitsuri shitsuri
jestnamdzisiajsmutno
8511 b42e 500
Reposted fromhare hare viashitsuri shitsuri
jestnamdzisiajsmutno
Reposted fromgruetze gruetze viashitsuri shitsuri
jestnamdzisiajsmutno
8870 bc64
Reposted fromtichga tichga viashitsuri shitsuri
jestnamdzisiajsmutno
0308 dcdf 500
Reposted fromthetemple thetemple viabukazla bukazla
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno

November 04 2018

jestnamdzisiajsmutno
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
9169 892b 500
może karma wraca...
jestnamdzisiajsmutno
Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać. Potrzebuję ciepła i bliskości.
— Kuba Wojewódzki, proszę państwa.
jestnamdzisiajsmutno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl