Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

jestnamdzisiajsmutno
22 lata mam. 
a to już 3 raz.
dziś to do mnie dotarło, przy wypełnianiu ankiety.
3 raz w ciągu 22 lat sobie nie radzę. 
oficjalnie poczułam się nienormalna.
— xxx
Reposted byniskowoasylopathszyszka016
jestnamdzisiajsmutno
a ja się wcale lepiej nie czuję. 
bliżej mi aktualnie do produktu, niż czującego człowieka.
przychodzę, otwieram się, płaczę, mówię o rzeczach rozdzierających mi serce, o tych z samego dna, na co dzień niewypowiadanych. mówię - obcej osobie. dostaję skierowanie, jakąśtamporadę, wychodzę.
trwa to może 15 minut.
a ja się wcale lepiej nie czuję.
— xxx
Reposted byfemme-fataljustfeel
jestnamdzisiajsmutno
To fantastyczne, kiedy dziewczyna zapomina, że jest dobrze wychowana.
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
jestnamdzisiajsmutno

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka

June 21 2017

jestnamdzisiajsmutno
5990 47b4
jestnamdzisiajsmutno
Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz
Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść
Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i 
Miało tak zostać na zawsze
Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
Szczególnie nad tym miastem
— Miuosh - Tramwaje i gwiazdy feat. Katarzyna Nosowska
Reposted fromAcidovsky Acidovsky viapelnaradosci pelnaradosci
jestnamdzisiajsmutno
4047 df02 500
Reposted fromYuei Yuei viapelnaradosci pelnaradosci
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
jestnamdzisiajsmutno
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
jestnamdzisiajsmutno
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk viaheartbreak heartbreak

June 20 2017

jestnamdzisiajsmutno
A. Henel
jestnamdzisiajsmutno
9256 cd1b 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viashitsuri shitsuri
5356 0563 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viashitsuri shitsuri
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
Reposted frommefir mefir viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl