Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

5614 36cf
Reposted fromochgod ochgod viaPatij Patij
jestnamdzisiajsmutno

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viapozakontrola pozakontrola
jestnamdzisiajsmutno
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viapozakontrola pozakontrola
jestnamdzisiajsmutno
- Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromgoryczka goryczka viapozakontrola pozakontrola
jestnamdzisiajsmutno
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapozakontrola pozakontrola
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
6399 766d

jdjdgray:

No time to explain lets go

Reposted fromdmd0313 dmd0313 viaszerszer szerszer
jestnamdzisiajsmutno
Pójdziemy ze sobą powoli obok, do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo, bez słowa i snu w zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach. Okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca.  I czując Cię obok opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim.
— Myslovitz
jestnamdzisiajsmutno
6781 e651
Reposted fromrol rol viaheartbreak heartbreak
jestnamdzisiajsmutno

Niezadowolenie z siebie to podstawa każdego prawdziwego talentu – pisał Antoni Czechow. Niezadowolenie z siebie i z życia to depresja – podają poradniki kobiece. Komu ufać?

Całe życie towarzyszy mi poczucie niewystarczającego zadowolenia z siebie. Bez względu na to, ile komplementów bym nie usłyszała, nagród nie zdobyła, cały czas mam poczucie, że mogłam zrobić coś jeszcze lepiej. Lepiej rozpocząć dzień, lepiej wyglądać, więcej pracować, mądrzej wydać pieniądze, zrobić coś szybciej, wolniej, dokładniej. Ładniej narysować na oku kreski, być mądrzejszą, zabawniejszą, bardziej elokwentną. Mieć coś do powiedzenia na każdy temat, nie jąkać się w wywiadach telewizyjnych. Rozsądniej wybrać,  modniej się ubrać, wcześniej kłaść się spać, pewniej prowadzić samochód, częściej odmawiać, mniej się martwić.

Pożyteczniej wykorzystywać wolny czas, ładniej wychodzić na zdjęciach, dokładniej przewidzieć własną przyszłość.

Lepiej zakończyć ten tekst…

jestnamdzisiajsmutno
3613 75f0
Reposted fromsarazation sarazation viamadadream madadream
jestnamdzisiajsmutno
4534 08e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
Reposted fromshakeme shakeme viamadadream madadream
jestnamdzisiajsmutno
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamadadream madadream
jestnamdzisiajsmutno
0885 5d93 500

Reposted fromtayfun tayfun viamadadream madadream
jestnamdzisiajsmutno
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viafuckofcourse fuckofcourse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl