Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2019

jestnamdzisiajsmutno
6333 aa41 500
Reposted fromzciach zciach
jestnamdzisiajsmutno
6336 a82a 500
Reposted fromzciach zciach
jestnamdzisiajsmutno
6367 a488 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
jestnamdzisiajsmutno
6596 3789 500
Reposted fromfilo86 filo86
jestnamdzisiajsmutno
6640 1b9b 500
Reposted fromzciach zciach
jestnamdzisiajsmutno
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig
jestnamdzisiajsmutno
6742 d21f 500
Reposted fromLogHiMa LogHiMa
jestnamdzisiajsmutno
6747 6c6f 500
Reposted fromhare hare
jestnamdzisiajsmutno
6749 1629
Reposted fromhare hare
jestnamdzisiajsmutno
Niesamowicie kochane jest, kiedy ktoś wysyła ci piosenkę, zdjęcie, obrazek, bo dzięki temu pomyślał o tobie.
— Gorzej kiedy zaczyna wysyłać memy o samobójstwie
Reposted fromCrossroademon Crossroademon
jestnamdzisiajsmutno
Albo kiedy człowiek chciałby być płytki jak wysychające rozlewiska w Kamieńczyku. Płyciutki, żeby sięgnąć w siebie i żeby zaraz był opór - materia, życie, dno. A on sięga, sięga po coś i niespodziewanie zapada mu się ręka, ramię, i już jest cały w sobie, w ciemności, i się okazuje, że to już gdzie indziej, i mało widać, tylko się nasłuchuje, jak własna przeszłość i cudze coś tam szepczą, z czegoś chichoczą, nad czymś popłakują.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka
jestnamdzisiajsmutno
Reposted fromFlau Flau
jestnamdzisiajsmutno
gdyby liczyło się tylko to, co między nami
byłabym bardzo szczęśliwa.
— xxx
Reposted byheavencanwait12czerwcajustmineniebieskieoczy
jestnamdzisiajsmutno
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
2995 e138
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
6118 3c60 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
jestnamdzisiajsmutno
6122 d6c8 500
Reposted fromfeegloo feegloo vianiskowo niskowo
5541 a887
Reposted fromtwice twice viacarmenluna carmenluna

October 22 2019

jestnamdzisiajsmutno
Długi czas diabeł szeptał mi do ucha: "nie jesteś wystarczająco silna, aby przetrwać burzę"
Dziś wyszeptałam mu: "To ja jestem burzą".
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaksamitt aksamitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl