Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

jestnamdzisiajsmutno
8591 464e
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viaheartbreak heartbreak
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaheartbreak heartbreak
jestnamdzisiajsmutno
8133 4979
Reposted fromtfu tfu viaheartbreak heartbreak
jestnamdzisiajsmutno
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaheartbreak heartbreak
jestnamdzisiajsmutno
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromdejno dejno viaheartbreak heartbreak
jestnamdzisiajsmutno
8513 a8fc
0932 2afb 500
Reposted fromjerkstyles jerkstyles viaheartbreak heartbreak
jestnamdzisiajsmutno
9866 4911
Reposted from21gramow 21gramow viaheartbreak heartbreak
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viaSapereAude SapereAude
jestnamdzisiajsmutno

June 05 2017

jestnamdzisiajsmutno
6493 6fbf
Reposted fromdontbemad dontbemad viaSapereAude SapereAude

June 03 2017

jestnamdzisiajsmutno
Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
8178 69e1
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
jestnamdzisiajsmutno
Niezależnie od tego, co zdarzyło się w Twoim życiu i w jak wielkiej rozsypce jesteś - zawsze jest czas na odniesienie sukcesu, odmienienie swojego losu, znalezienie nowej i lepszej drogi. Spróbuj tylko. Od teraz. Zacznij realizować marzenia. Zmień swoje myśli i przystąp do działania. Zrób cokolwiek dobrego dla siebie i tylko dla siebie. Napraw w sobie to, co wymaga naprawy. Pokochaj siebie na nowo z każdą chwilą. Ciesz się życiem w Twojej skórze.
Reposted fromiamstrong iamstrong viatobecontinued tobecontinued
jestnamdzisiajsmutno
Reposted fromnaich naich vianiedonaprawienia niedonaprawienia

June 01 2017

jestnamdzisiajsmutno
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaSapereAude SapereAude
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl