Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
jestnamdzisiajsmutno
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
jestnamdzisiajsmutno
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk viaheartbreak heartbreak

June 20 2017

jestnamdzisiajsmutno
A. Henel
jestnamdzisiajsmutno
9256 cd1b 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viashitsuri shitsuri
5356 0563 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viashitsuri shitsuri
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
Reposted frommefir mefir viashitsuri shitsuri
jestnamdzisiajsmutno
4220 c1f0 500
psilocybin package
Reposted frompsychedelics psychedelics viashitsuri shitsuri
jestnamdzisiajsmutno
1340 aa84 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszerszer szerszer
jestnamdzisiajsmutno
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viashitsuri shitsuri
jestnamdzisiajsmutno
7482 d55d
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viashitsuri shitsuri
jestnamdzisiajsmutno
Reposted fromFlau Flau viashitsuri shitsuri
jestnamdzisiajsmutno
- I wiesz co w końcu zrobiłem z tymi smutnymi rzeczami? Powkładałem je do pudełek. Włożyłem te smutne rzeczy do pudełek w mojej głowie, pozamykałem je, pozaklejałem taśmą, upchnąłem w kącie i jeszcze przykryłem kocem. - Mózgową taśmą? - zasugerowałem ironicznie. - Tak, mózgową taśmą. I mózgowym kocem.Teraz już nie muszę patrzeć na te smutne rzeczy. Czasami chyba mógłbym otworzyć pudła, gbybym chciał, ale wolę trzymać je zaklejone. - Jak użyłeś mózgowej taśmy? - Musisz to sobie wyobrazić. Pomyśl, że wkładasz smutne rzeczy do pudełek i wyobraź sobie, że zaklejasz pudełka mózgową taśmą. I wyobraź sobie, że spychasz je w kąt mózgu, tam gdzie się o nie nie potkniesz, kiedy będziesz myślał o czymś innym, a potem zarzuć na nie koc.
— "Ukojenie" Maggie Stiefvater
Reposted frompomruki pomruki viashitsuri shitsuri
jestnamdzisiajsmutno
4212 71e6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
jestnamdzisiajsmutno
Masz tak jak ja,
w tylu miejscach
poklejone serce.
— Pidżama Porno; Marchef w butonierce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamadadream madadream
jestnamdzisiajsmutno
0273 334a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
jestnamdzisiajsmutno
6528 c177 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream
jestnamdzisiajsmutno
Nie wytrzymam jak sobie czegoś nie zrobię, ale nie mogę zrobić, powiedziałam Ci że już nie zrobię.
I przez to jeszcze trudniej mi to wytrzymać.
Reposted fromshitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl