Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

jestnamdzisiajsmutno

August 07 2017

jestnamdzisiajsmutno
5576 fdab 500
Reposted fromdelgada delgada viagdziejestola gdziejestola
jestnamdzisiajsmutno
7011 5c07 500
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
Reposted frombukoz bukoz viaszukajacszczescia szukajacszczescia
jestnamdzisiajsmutno
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
0457 54bd
Reposted fromBubblegum Bubblegum viagdziejestola gdziejestola
jestnamdzisiajsmutno
5282 ddca
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
jestnamdzisiajsmutno
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
jestnamdzisiajsmutno
6905 6215
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola

August 04 2017

jestnamdzisiajsmutno
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viavaka vaka

July 31 2017

jestnamdzisiajsmutno
5190 315f
Reposted fromzciach zciach viaSapereAude SapereAude
jestnamdzisiajsmutno
7575 731b 500
Reposted frombeer beer viaSapereAude SapereAude
9334 6151
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
2201 99ce
Reposted frompeluda peluda viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl