Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
1610 a632
Reposted fromretro-girl retro-girl viaheartbreak heartbreak
jestnamdzisiajsmutno
9815 a218
Reposted fromveturna veturna viaheartbreak heartbreak
jestnamdzisiajsmutno
5858 ea7c
Reposted fromkarahippie karahippie viaheartbreak heartbreak
jestnamdzisiajsmutno
8167 4083
Reposted fromweheartit weheartit
jestnamdzisiajsmutno
0413 3a68
Reposted fromcocomove cocomove viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
jestnamdzisiajsmutno
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viamadadream madadream
jestnamdzisiajsmutno
7276 acda
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
jestnamdzisiajsmutno
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viamadadream madadream

August 15 2017

jestnamdzisiajsmutno
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viapersona-non-grata persona-non-grata
9809 6ab3
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viavigil vigil

August 14 2017

jestnamdzisiajsmutno
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
9328 e502

Sneezing

August 13 2017

jestnamdzisiajsmutno
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viapersona-non-grata persona-non-grata
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl