Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

jestnamdzisiajsmutno
2561 90be 500
Anna Ciarkowska
Reposted frommaybeyou maybeyou via12czerwca 12czerwca
jestnamdzisiajsmutno
Tamtego dnia zauważyłem, że jesteś złośliwa nie tylko dla ludzi, ale też dla samej siebie. Wiesz, jak mocne są Twoje uczucia, jak wrażliwa jesteś. Dlatego paliłaś wszystkie mosty prowadzące do Ciebie. Bałaś się i wciąż się boisz. Nie pozwalasz sobie samej się zakochać, chociaż tak na prawdę, tego chcesz. Ten smutek był w Twoich gestach i słowach, nie w oczach czy uśmiechu. Twoja złośliwość dla siebie samej polega na tym, że się ograniczasz, swoje plusy zamieniasz w minusy. Chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. Nie boję się ognia. Pal mosty, ścieżki, listy i zdjęcia. Wspomnienia. Ja i tak będę iść w Twoją stronę, bo jeśli miałbym wybrać jedną rzecz, która dzieli nas najbardziej, pominąłbym gust muzyczny, styl ubierania czy ulubioną potrawę. Różni nas podejście do miłości. Ty uciekasz, ja dążę do niej. Kiedyś Cię dogonię, zobaczysz. I jeszcze mi za to podziękujesz. 
— on umie bawić się słowami.
Reposted fromyunyunyunnie yunyunyunnie via12czerwca 12czerwca
jestnamdzisiajsmutno
“Nie chcę, by inni byli dumni ze mnie. Ja chcę być sama szczęśliwa i zadowolona - ja sama - przez siebie, z siebie i dla siebie.”

— Agnieszka Osiecka

February 13 2020

jestnamdzisiajsmutno
6648 0109 500
Reposted fromdippi dippi viakomplikacja komplikacja
jestnamdzisiajsmutno
5995 25bf 500
jestnamdzisiajsmutno
5869 5e23
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
jestnamdzisiajsmutno
6088 f715 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
9064 3413 500
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
jestnamdzisiajsmutno
Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jaka by nie była. 
— Boże ciało
Reposted fromlovvie lovvie vianiskowo niskowo

February 12 2020

jestnamdzisiajsmutno
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viacarmenluna carmenluna

February 04 2020

jestnamdzisiajsmutno
2408 490c 500
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna
2450 b312
Reposted fromunco unco viahrafn hrafn
jestnamdzisiajsmutno
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk viahrafn hrafn
jestnamdzisiajsmutno
9521 0322
Reposted fromsoftboi softboi viahrafn hrafn
jestnamdzisiajsmutno
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahrafn hrafn
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
2682 6af6 500
Reposted fromtfu tfu viasatyrlane satyrlane
1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl