Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2019

5356 3868
Reposted fromrufusthedog rufusthedog viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
2345 ccfa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapollywood pollywood
jestnamdzisiajsmutno
8684 9582 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakateistrue kateistrue
jestnamdzisiajsmutno
9936 d8be
Reposted fromwentyl wentyl viakateistrue kateistrue
jestnamdzisiajsmutno
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakateistrue kateistrue
jestnamdzisiajsmutno
9748 f3fc
Jesteś piękny!
Reposted fromvs vs viakateistrue kateistrue
jestnamdzisiajsmutno
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera - "Nieśmiertelność"
jestnamdzisiajsmutno
0785 43ab 500
jestnamdzisiajsmutno
1276 713e
Reposted fromEtnigos Etnigos viakateistrue kateistrue
jestnamdzisiajsmutno
1548 f780 500
Reposted frombojesiewody bojesiewody viakateistrue kateistrue
jestnamdzisiajsmutno
raz na zachód, raz na wschód
absolutnie, absolutnie
będę z Tobą aż po grób
absolutnie, absolutnie
doprowadzasz mnie do łez
absolutnie, absolutnie
ale tak mi dobrze jest.
— Sorry Boys
Reposted fromlovvie lovvie viakateistrue kateistrue
jestnamdzisiajsmutno
Życie jest tylko zbiorem zaprzepaszczonych szans.
— Dark
Reposted frombazyliszek bazyliszek viakateistrue kateistrue
jestnamdzisiajsmutno
9357 42de 500
Reposted fromgrobson grobson viakateistrue kateistrue
jestnamdzisiajsmutno
7811 ff45 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viakateistrue kateistrue
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
mam nadzieję, że niezależnie od tego gdzie nas wywieje (a raczej Ciebie) zawsze będziemy blisko. 

June 23 2019

jestnamdzisiajsmutno

June 22 2019

jestnamdzisiajsmutno
Na żywo to nachylasz się w kierunku rozmówcy i masz taki przymrużony wzrok w stylu „imma gonna destroy you” ale też trochę „chase me”. W sensie, że jesteś tak zaczepno drocząco-flirtująca. Jakby to było 200 lat temu, to wtedy bym powiedziała, że rzucasz rozmówcy rękawiczkę i sprawdzasz czy ją podniesie.Ale w taki sposób, że tylko ktoś inteligentny to ogarnie.
— szerszer o mojej flirciarskiej naturze, XD
Reposted bykateistrue kateistrue
jestnamdzisiajsmutno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...