Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2019

jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
9399 7e27 500
Reposted fromnivea nivea vialaparisienne laparisienne
jestnamdzisiajsmutno
per aspera ad astra.
te słowa są ze mną już od dziesięciu lat.
powiesiłam sobie je nad biurkiem, kiedy w gimnazjum dręczyły mnie koleżanki. 
towarzyszyły mi podczas przygotowań do nauki i na studiach, kiedy nieraz było ciężko i myślałam, że sobie nie poradzę. 
per aspera ad astra.
jakie to prawdziwe. 
tyle cierpień, wyrzeczeń, pracy. rzeczywiście nie było łatwo. 
ale zdecydowanie było warto. 
dziś prawie dotykam swoich wymarzonych gwiazd
— xxx
Reposted bykateistruejustfeeljustfeel
jestnamdzisiajsmutno
1541 5970 500
Reposted froms3 s3 viapl pl
jestnamdzisiajsmutno
to jest po prostu p i ę k n e.
jestnamdzisiajsmutno
Reposted fromDennkost Dennkost vialenifca lenifca
jestnamdzisiajsmutno
0308 cabe 500

June 20 2019

jestnamdzisiajsmutno
5312 2455 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vialenifca lenifca
jestnamdzisiajsmutno
Reposted fromtymczas9 tymczas9 vialenifca lenifca
jestnamdzisiajsmutno
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
0184 b67d 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
0196 941e
Reposted fromcarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
6183 771f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
Geirangerfjorden, Norge
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
7002 4b2c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
jestnamdzisiajsmutno
7809 7078 500
Reposted fromkulogrzmot kulogrzmot viairmelin irmelin
jestnamdzisiajsmutno
6857 8f64
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
jestnamdzisiajsmutno
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...