Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2019

jestnamdzisiajsmutno
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
4160 faa1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarmenluna carmenluna

June 30 2019

jestnamdzisiajsmutno
8333 cb3a 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
6800 4fad 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno

June 26 2019

jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
3897 5061 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viakateistrue kateistrue
jestnamdzisiajsmutno
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viakateistrue kateistrue
jestnamdzisiajsmutno
4155 85f0 500
Reposted fromtoganja toganja viakateistrue kateistrue
jestnamdzisiajsmutno
1800 5093 500
Reposted fromZircon Zircon viakateistrue kateistrue
jestnamdzisiajsmutno
0019 6e1c 500
Reposted fromlaskowska laskowska viakateistrue kateistrue

June 25 2019

jestnamdzisiajsmutno
niczego nie przyspieszaj, błagam.
nie jestem gotowa.
— XXX
Reposted bypersona-non-grataCaseine
jestnamdzisiajsmutno
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
jestnamdzisiajsmutno
3006 9d38 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialenifca lenifca
jestnamdzisiajsmutno
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viabadblood badblood
jestnamdzisiajsmutno
3577 ead6 500
Reposted fromkix kix viabadblood badblood
jestnamdzisiajsmutno
4137 f02b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
jestnamdzisiajsmutno
9411 ca6e
Reposted fromteijakool teijakool viabadblood badblood

June 24 2019

5356 3868
Reposted fromrufusthedog rufusthedog viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...