Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2020

jestnamdzisiajsmutno
9064 3413 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny vianiskowo niskowo
jestnamdzisiajsmutno
Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jaka by nie była. 
— Boże ciało
Reposted fromlovvie lovvie vianiskowo niskowo

February 12 2020

jestnamdzisiajsmutno
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viacarmenluna carmenluna

February 04 2020

jestnamdzisiajsmutno
2408 490c 500
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna
2450 b312
Reposted fromunco unco vianowaktualny nowaktualny
jestnamdzisiajsmutno
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianowaktualny nowaktualny
jestnamdzisiajsmutno
9521 0322
Reposted fromsoftboi softboi vianowaktualny nowaktualny
jestnamdzisiajsmutno
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianowaktualny nowaktualny
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
2682 6af6 500
Reposted fromtfu tfu viasatyrlane satyrlane
1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasatyrlane satyrlane
jestnamdzisiajsmutno
4246 d2e7 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viasatyrlane satyrlane
jestnamdzisiajsmutno
0102 a1de 500
Reposted fromteijakool teijakool viasatyrlane satyrlane
jestnamdzisiajsmutno
Chwyć się cieniutkiej niteczki pewności, że minie. To minie.
— Nosowska

February 03 2020

jestnamdzisiajsmutno
0697 eb20
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
jestnamdzisiajsmutno
7404 2c41 500
Reposted fromtichga tichga viacarmenluna carmenluna
jestnamdzisiajsmutno
0925 28ee
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
jestnamdzisiajsmutno
1866 a47d 500
Reposted fromlaters laters viakomplikacja komplikacja
jestnamdzisiajsmutno
0000 94a6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...