Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

jestnamdzisiajsmutno

March 02 2020

jestnamdzisiajsmutno
łatwiej mi w siebie nie wątpić, kiedy czuję się kochana. namacalnie. kiedy jesteś obok. czułość i bliskość utożsamiam z poczuciem bezpieczeństwa. 
poczuciem, którego sama nie potrafię sobie dać. kwestionuję siebie, podważam swoją wartość na każdym kroku. byłam i jestem swoją największą przeszkodą. mam nadzieję, że kiedyś przestanę być dla siebie taka surowa. 
— xxx
Reposted bypollywood12czerwcamiscauliflowerwiks
1006 3eed

4gifs:

Life with a fennec fox. [video]

Reposted frommaswartz maswartz vianiskowo niskowo
jestnamdzisiajsmutno
1897 769e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
4633 391f 500
Reposted fromart-babbu art-babbu viaMezame Mezame

February 26 2020

jestnamdzisiajsmutno
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viahrafn hrafn
jestnamdzisiajsmutno
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahrafn hrafn
jestnamdzisiajsmutno
Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też
— Osiecka
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahrafn hrafn
jestnamdzisiajsmutno
1497 25fc 500
Reposted fromfenoloftaleina fenoloftaleina viahrafn hrafn
2579 1860 500
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa vianiskowo niskowo
jestnamdzisiajsmutno
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka vianiebieskieoczy niebieskieoczy
jestnamdzisiajsmutno
6211 a0ba
Reposted fromtichga tichga vianiskowo niskowo

February 14 2020

jestnamdzisiajsmutno
2561 90be 500
Anna Ciarkowska
Reposted frommaybeyou maybeyou via12czerwca 12czerwca
jestnamdzisiajsmutno
Tamtego dnia zauważyłem, że jesteś złośliwa nie tylko dla ludzi, ale też dla samej siebie. Wiesz, jak mocne są Twoje uczucia, jak wrażliwa jesteś. Dlatego paliłaś wszystkie mosty prowadzące do Ciebie. Bałaś się i wciąż się boisz. Nie pozwalasz sobie samej się zakochać, chociaż tak na prawdę, tego chcesz. Ten smutek był w Twoich gestach i słowach, nie w oczach czy uśmiechu. Twoja złośliwość dla siebie samej polega na tym, że się ograniczasz, swoje plusy zamieniasz w minusy. Chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. Nie boję się ognia. Pal mosty, ścieżki, listy i zdjęcia. Wspomnienia. Ja i tak będę iść w Twoją stronę, bo jeśli miałbym wybrać jedną rzecz, która dzieli nas najbardziej, pominąłbym gust muzyczny, styl ubierania czy ulubioną potrawę. Różni nas podejście do miłości. Ty uciekasz, ja dążę do niej. Kiedyś Cię dogonię, zobaczysz. I jeszcze mi za to podziękujesz. 
— on umie bawić się słowami.
Reposted fromyunyunyunnie yunyunyunnie via12czerwca 12czerwca
jestnamdzisiajsmutno
“Nie chcę, by inni byli dumni ze mnie. Ja chcę być sama szczęśliwa i zadowolona - ja sama - przez siebie, z siebie i dla siebie.”

— Agnieszka Osiecka

February 13 2020

jestnamdzisiajsmutno
6648 0109 500
Reposted fromdippi dippi viakomplikacja komplikacja
jestnamdzisiajsmutno
5995 25bf 500
jestnamdzisiajsmutno
5869 5e23
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
jestnamdzisiajsmutno
6088 f715 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
jestnamdzisiajsmutno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...