Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2020

jestnamdzisiajsmutno
4577 6b61 500
jestnamdzisiajsmutno
0594 79c8
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno

May 08 2020

jestnamdzisiajsmutno
mimo, że myślisz, że utknęłaś i nie masz wyboru, masz. Szukaj głębiej. Masz na to wpływ. uwierz sobie, że dasz radę i z tym, i czegokolwiek nie wybierzesz, poradzisz sobie. a teraz weź głęboki oddech, proszę cię uśmiechnij się i powiedz, poradzę sobie. 
— skydelan.soup.
Reposted fromSkydelan Skydelan via12czerwca 12czerwca
jestnamdzisiajsmutno
0594 79c8
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMezame Mezame

April 24 2020

jestnamdzisiajsmutno
Powtarzałam sobie każdego dnia: jestem taka, jaka jestem, i muszę się zaakceptować; taka się urodziłam, w tym mieście, z tym dialektem, bez pieniędzy; dam z siebie tyle, ile mogę dać, wezmę, co mogę wziąć, zniosę, co trzeba będzie znieść.
— Elena Ferrante
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy

April 13 2020

jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
7520 42cc 500
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
jestnamdzisiajsmutno
0045 d995
Reposted fromzelbekon zelbekon vianiskowo niskowo
jestnamdzisiajsmutno
9049 6154
Reposted fromrol rol vianiskowo niskowo
jestnamdzisiajsmutno
2779 99d0
jestnamdzisiajsmutno
3359 5074 500
Reposted fromteijakool teijakool vianiskowo niskowo
jestnamdzisiajsmutno
5000 2311
Reposted fromowca owca vianiskowo niskowo
jestnamdzisiajsmutno
3135 7502
Reposted fromdebsy91 debsy91 vianiskowo niskowo
jestnamdzisiajsmutno
2953 84ef 500
Reposted fromdeszcz deszcz viaheavencanwait heavencanwait
jestnamdzisiajsmutno
Najwyższy czas, żebyśmy odzyskali kontrolę nad naszymi umysłami, żebyśmy byli odważni i robili to, co należy. Tylko w ten sposób możemy stać z podniesioną głową i być z siebie dumni. Musimy pozbyć się myśli o kulach, krwi i bólu. Co będzie, to będzie. Każdy atak paniki osłabia nas jeszcze bardziej. A kiedy myślimy odważnie, stajemy się silniejsi.
— John Marsden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
jestnamdzisiajsmutno
Bądź gotów znosić chwilowe niewygody w imię trwałej poprawy.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
jestnamdzisiajsmutno
Ale ostatnio się zamykam, czuję, że coś jest nie tak. Zaczęłam od ludzi uciekać, bo męczę ich opowiadaniem, jak wszystko runęło niczym domki z kart.
— Ewa Szykulska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
jestnamdzisiajsmutno
Nie przeskoczę w sobie samej siebie.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...